Nemam reči - J

osveženo dne 3-I-2020 16:22:45
java
place opposite from dream
the real life, "ni na javi ni u snu" - "neither in ~ nor in a dream"