Engleskom ponestaje reči

osveženo 9-IX-2019 20:31:44
dosta, ajmo nazad

Engleskom ponestaje reči

9-IX-2019 20:31:26

Iako engleski jezik ima debele rečnike, u njima dosta mesta zauzimaju latinski izrazi koje mnogi ne znaju, i dodatna značenja običnih reči. U stvari, engleski ne dodaje nove reči tek tako. Radije će obične reči dobiti nova značenja, koja će onda zavisiti od konteksta.

Tako dolazimo do reči koje baš nedostaju - jer je jedina reč za neki pojam u stvari sporedno značenje neke druge reči. Ima i dosta sklopljenih reči, složenica koje drže mesto dok se ne nađe reč, a te će po svoj prilici i ostati. Ako za predsedavajućeg dosad nisu smislili bolji izraz od "stolica-čovek", nikad ni neće.

Dakle uz svaki engleski izraz na ovom spisku dolaze i njegova značenja, koliko sam već uspevao da nahvatam.