Engleskom ponestaje reči - A

osveženo dne 27-VII-2017 10:37:33
Reč znači i
about otprilike
oko (prilog)
na sve strane
okolo
tamo amo
skoro pa, zamalo
about face o licu
nalevo krug
abuse zloupotrebljavati
zlostavljati
accessory sporedni komad odeće (šešir, rukavice itd)
priključni uređaj
saučesnik
saučestvovati
pomoćni
sporedni
account račun, konto
priča o
address adresa
obraćanje (skupu)
poslanica, govor upućen nekom
address obratiti se
adresirati
pozabaviti se (problemom i sl)
adoptive father/mother poočim/pomajka
age doba (kameno, bronzano)
vek (srednji, novi)
uzrast
stariti
odležati (vino i sl)
ostariti
ahead of time ispred vremena
pre roka
air provetriti
emitovati
atmosfera
arija
vazduh
etar
alarm clock uzbuna sat
budilnik
all svi
sve
sav
svo
allowance apanaža
džeparac
nadoknada troškova
dopuštenje
american američki
Amerikanac
and i
a (a ko objasni Ameru razliku između "a" i "i", doktorira)
application prijava
primena
nanošenje
stavljanje
apply primeniti
naneti
prijaviti se
odnositi se na
arm naoružati
otkočiti (oružje)
ruka
vatreno oružje
nadlaktica
ručica (na uređaju, npr gramofonu)
krak
doručje
zaliv
rod vojske
dići na oružje
zapaliti fitilj, aktivirati
armchair fotelja
ruka-stolica
naslonjača
armpit pazuho
ruka-jama
arms ruke
oružje
as far as I'm concerned što se mene tiče
onoliko daleko koliko sam ja zabrinut
as much as koliko i
onoliko mnogo koliko
as soon as čim
onoliko uskoro koliko
ash pepeo
jasen
ashtray pepeljara
pepeo-tacna
ass magarac
dupe
assembly list sastavnica
sklop-spisak
attention pažnja
znak pažnje
briga (za nekog)
stav mirno (voj.)
aunt strina
ujna
tetka
auxiliary pomoćni
sporedan
dodatni