Engleskom ponestaje reči - O

osveženo dne 23-I-2019 16:27:59
Reč znači i
objective objektivan
cilj
zadatak
objektiv
akuzativ
occupation okupacija
zanimanje
odd neparan
čudan
-etak
office ured
organ (vlasti)
funkcija, položaj
oil ulje
nafta
podmazati
podmazivati
old age starost
staro doba
on our own nasamo (mi)
na našem sopstvenom
(mi) sopstvenim snagama
one tenth of one percent promil
jedna desetina jednog procenta
open one's mouth zinuti
otvoriti (čija) usta
order narudžbina
redosled
naređenje
nalog
red
narudžbenica
naručiti
narediti
poređati
pazar
orderly uredno
redar
propisan
dežurni
staložen
posilni
original prvobitni
originalan
izvornik
original
other way around obratno
drugim putem okolo
out napolju
ugašen
ne radi
outer space svemir
spoljni prostor