Iako engleski jezik ima debele rečnike, u njima dosta mesta zauzimaju latinski izrazi koje mnogi ne znaju, i dodatna značenja običnih reči. U stvari, kad se podvuče crta, engleski ne dodaje nove reči tek tako. Radije će obične reči dobiti nova značenja, koja će onda zavisiti od konteksta.

Tako dolazimo do reči koje baš nedostaju - jer je jedina reč za neki pojam u stvari sporedno značenje neke druge reči. Ima i dosta sklopljenih reči, složenica koje drže mesto dok se ne nađe reč, a te će po svoj prilici i ostati. Ako za predsedavajućeg dosad nisu smislili bolji izraz od "stolica-čovek", nikad ni neće.

U prvoj koloni je engleska reč ili izraz. U drugoj je sporedno značenje, za koje najčešće ne postoji druga reč, ili ne postoji nijedna kojoj je to osnovno značenje. To osnovno značenje je obično poslednje, ali se nisam previše trudio da bude svuda.

Naravno, ima i reči koje nedostaju u srpskom, a postoje u engleskom.