Diverzanti

>>Engleski nije usamljen u navici da iskrivljuje značenja tuđica. Kao što je "pathetic" ispalo "bedan", i "balance" ne znači ravnotežu nego upravo ono što na računu kvari ravnotežu, tj saldo... tako smo i mi poprimili gomilu reči kojima smo zagubili poreklo.

osveženo dne 4-XI-2020 13:15:10

dosta, ajmo nazad

izraz
kod nas znači
a potiče od
agregat
pomoćni generator struje
zbirno stanje, skup uzet kao celina
ambulanta
zgrada gde je ordinacija mesnog lekara
lat. "koji hodaju", tj označava pokretne pacijente - nepokretni se smeštaju (hospitalizuju)
apartman
Luksuznija i veća hotelska soba sa koječim, ili komplet opremljen stan za izdavanje na kraći rok
apartment, tj stan. S tim što u nemačkom i kod nas ima to pomereno značenje.
arterski bunar
arteški bunar, kakav je izmišljen u Artoau u francuskoj
brkanja arteškog i arterijskog; dobro nije ispao artiljerijski
baget
francuski hleb
baguette (fr) - štap, palica, štapić
bandaš
obod točka, po čemu gazi kad ostane bez gume
zavoj
broš
komad nakita koji se kači iglom na rever
broche (fr.) - čioda;
desant
bilo kakav masovan vojni napad metodom transportovanja većeg broja pešadije na lice mesta
descent, dakle spust, što se u francuskom izgovara desant (mada je pitanje da li izgovaraju to t), te važi samo za padobranski napad
dežurni, dežurstvo
koji je trenutno na dužnosti van radnog vremena - dakle pokriva minimum rada dok ostali nisu tu; postoji dežurni lekar, dežurni oficir itd.
de jour (fr. "za dan"), naprimer specijalitet kuće koji se sprema samo petkom bi u petak bio "de žur".
direkcija
uprava, direktorat, tj zgrada gde se to nalazi
smer, pravac
diskont
Prodavnica koja nekako uspeva da smamulja propise pa prodaje bez poreza na malo jer se vodi kao veleprodaja.
Popust.
dispanzer
bilo koja zdravstvena ustanova tog imena
točilo, naprava iz koje se izdaje, toči ili dozira bilo šta - tečni sapun, lekovi, toalet papir...
diverzija
bombaška akcija, dizanje nečega u vazduh (u partizanskoj literaturi; danas je izviđanje i delovanje u neprijateljevoj pozadini)
Skretanje pažnje. Diverzantska akcija uopšte ne mora da koristi eksplozive - ona samo treba da odvuče pažnju neprijatelja na pogrešnu stranu.
dragstor
bakalnica koja radi i noću
drogerija, apoteka
ekler
vrsta kolača
éclair (fr.) - munja. Bemliga kakve pa ovo veze ima. Kuvari su prvi kandidati za Njegoševu nagradu, uvek bili.
fazon
štos, trik, fora
façon (fr) - način, manir
forte
jako
iste te reči u italijanskom; ostalima je stigla kao uputstvo u muzičkim notama. Pride, u engrpskom znači i "jača strana", prema engleskoj frazi "it's not my forte", gde bukvalno znači "to nije moj jako" i zvuči jednako glupavo, no niko ne haje za bukvalno značenje. U ruskom fortepijano (jakotiho) znači klavir, jer za razliku od svojih prethodnika - npr klavsena - može da se svira i tiho i glasno.
fortisimo
Najjače, ali se nikad ne kaže tako jer je to kao stručni muzičarski izraz. Ako je diverzant, onda je diverzant u većini jezika.
funkcija
položaj, najčešće politički ili visok činovnički, gde se više slika nego što radi
funkcionisati, dakle činiti, raditi nešto; takođe iz matematike
hol
predvorje
sala (eng.), hodnik (am.)
insert
isečak (iz većeg snimka)
umetak, ubaciti
invalid
sakat, bogalj, hrom - zajednički naziv
ne valja, neispravan - no za ovo su nam kanda krivi Francuzi, od kojih smo ovo maznuli
kaneloni
kaneloni, kulinarski termin koji se ne prevodi
trščetina, velika trska
kavaljer
ko daje dami prednost
od italijanskog cavallo (konj) - cavalliere, konjanik
slično imamo kačkavalj, tj "caccio cavale" - ne baš konjski sir, nego sir koji su na konjima donosili (sa brda, gde su ga valjda u pećinama pravili, kao u pirotskoj kačkavaljaonici)
kolizija
nesaglasnost među propisima ili drugim javno izrečenim tekstom
sudar
komemorativan
sednica ili drugi skup kad neko važan umre
u znak sećanja (spomen park, poštanska marka, izdanje nečega)
komocija
udobnost, opuštenost, prostranost
gungula, urnebes, uskomešanost
kondukter
cepač karata u prevozu
vozač u francuskom; no već u engleskom znači i dirigenta i provodnik a i našeg konduktera, u rumunskom vođu
ovde nismo mi najluđi
konspiracija
mere koje se preduzimaju da tajnu organizaciju ne provale - ratna imena, lažne isprave, govor u šiframa, mrtve javke
zavera
krep
vrstu ukrasnog papira, koji se uglavnom koristio za doček i osmi mart
francuske reči za palačinku (!)
legitimacija
lična isprava
dokaz o legitimnosti, tj zakonitosti
manifestacija
masovan javni skup ili priredba
ispoljavanje, pojavljivanje
milje
kukičani komad kojim se prekriva stočić, sto, kabinet ili, nekad davno, televizor
milieu (fr.) - sredina. Valjda zato što se uvek stavlja na sredinu, da je jednako odmaknut od krajeva.
minjon
vrsta sitnih kolača
mignon (fr.) - miljenik, ljubimac, umiljat. File minjon je, međutim, nešto iz mesare.
non-stop
neprekinuto radno vreme, bez pauze
voz koji ne staje na manjim stanicama
notes
Tefterče koje se nosi sa sobom da se pribeleži štogod; za to su se obično koristili rokovnici, dok ih je bilo, ili sitne sveščice kakve su profesori stranih jezika preporučivali za beleženje novih reči. Stane u džep.
"Beleške", tj "notes", što je verovatno pisalo na koricama ranijih primeraka.
optimalan
najefikasniji, koji najbolje zadovoljava uslove, u datim okolnostima, koliko se već može
optimus - najbolji (lat)
partizan
borac iz NOV i POJ
stranački, partijski
pene
vrstu testenine
italijanske reči za pero; "pene rigate" - prugasta pera
poligon
mesto za isprobavanje nečeg
mnogougao
presedan
prvina, događaj ili postupak kojeg pre nikad nije bilo, a sad će drugi da se vade da je već bilo
précédent (fr.) - prethodni, dakle za npr. 20. nastavak serije, 19. je presedan, ovome je 18. presedan itd.
reflektor
izvor usmerenog svetla, obično kombinacijom sijalice u žiži paraboličnog ogledala i možda još sočiva
odbijač, odbojnik, uređaj koji odbija talase (zvučne, svetlosne, radio, npr. na anteni), mada i u stranim jezicima često prvo znači izvor usmerenog svetla.
regres
dodatak za godišnji odmor
nazadovanje - suprotno od progresa
reklama
plaćeni oglas za prodaju nečeg ili propagandu neke ideje
Iz francuskog, gde valjda znači (višekratno) izvikivanje (robe, ali i sokolarsko dozivanje). Nema veze sa engleskim "reclaim", tražiti povraćaj, s tim ima veze reklamacija.
rekvizit
scenska potrepština
Potiče od rekvirirati, što kod nas znači "oduzeti uz priznanicu, isplata posle pobede"... s tim što pozorišta svoje rekvizite uglavnom prave sama.
reprezentacija
1) troškovi gošćenja poslovnih parnera u poseti - pokloni, kafanski računi 2) tim koji zastupa državu na međunarodnom takmičenju
Predstavljanje, zastupanje, naročito u skupštini
revanš
prilika da se uzvrati (još jedna utakmica, uzvratna poseta, sledeći put ja častim)
osveta
rigato
vrstu testenine
riga (ital.) - pruga, red, dakle nešto prugasto. "na sebi ima sve na rige, iz ćaćine butige"
rivijera
šetalište na morskoj obali
riviere (fr.) - reka
rivijera
morska obala, uređena, sa plažama i hotelima
riviere (fr.), reka.
ruž
karmin
rouge (fr.) - crven; Khmer Rouge - Crveni Kmeri, a ne kmerski karmin.
sankcionisati
kazniti, propisati kaznu
odobriti, regulisati zakonom
spot
kratak video sa jednom pesmom ili jednom reklamom.
Valjda od toga što je zauzimao jedno mesto u teve programu ("spot" - mrlja, mesto, fleka, opaziti), mada bi se to vreme predviđeno za nešto pre zvalo slot (tačnije, "time slot" - pregradak u vremenu).
sufler
šaptač
souffleur (fr) - duvač (muzičar, takođe duvač stakla); ventilator
taljatele
rezanci (oni širi za nasuvo)
mada sumnjam da to i izgovaraju, a ko zna da se 'gli' izgovara kao lj mora da je glavni kuvar
transparent
natpis koji nose demonstranti
proziran
uvertira
uvod, predigra za muzički ili pozorišni komad
ouverture (fr), otvor, otvaranje, počinjanje, početak
žanr
vrsta, kad se odnosi na film, kompoziciju, roman, stip ili drugu pripovedačku ili umetničku granu
genre (fr) - rod, npr u biologiji (klasifikacijom iznad vrste) ili gramatici
žipon
podsuknja, ali ne makar kakva nego od finijeg, tanjeg materijala
jupon (fr.) - suknjica