Diverzanti

Šta je ovo?
Engleski nije usamljen u navici da iskrivljuje značenja tuđica. Kao što je "pathetic" ispalo "bedan", i "balance" ne znači ravnotežu nego upravo ono što na računu kvari ravnotežu, tj saldo... tako smo i mi poprimili gomilu reči kojima smo zagubili poreklo.
20-IV-2020 - 18-XII-2023 idi kući  
izraz
kod nas znači
a potiče od
frakcija
grana stranke koja se nešto ne slaže sa glavnom linijom; šljunak prosejan na kamenje određene veličine
razlomak
crowl
stil prsnog plivanja, izgovaramo ga kraul umesto krol
crawl [kro:l], puziti
diskrecija
držanje jezika za zubima, uzdržanost
diskreciono pravo, tj ovlašćenje da se samostalno odlučuje, npr „da li će gost biti izbačen iz kafane je na diskreciju vlasnika“
fortisimo
Stručni muzičarski izraz. Ako je diverzant, onda je diverzant u većini jezika.
italijanske reči za najjače, ali se nikad ne prevodi
kaneloni
kaneloni, kulinarski termin koji se ne prevodi
trščetina, velika trska
rivijera
morska obala, uređena, sa plažama i hotelima
riviere (fr.), reka.
žanr
vrsta, kad se odnosi na film, kompoziciju, roman, stip ili drugu pripovedačku ili umetničku granu
genre (fr) - rod, npr u biologiji (klasifikacijom iznad vrste) ili gramatici
uvertira
uvod, predigra za muzički ili pozorišni komad
ouverture (fr), otvor, otvaranje, počinjanje, početak
baget
francuski hleb
baguette (fr) - štap, palica, štapić
žipon
podsuknja, ali ne makar kakva nego od finijeg, tanjeg materijala
jupon (fr.) - suknjica
reflektor
izvor usmerenog svetla, obično kombinacijom sijalice u žiži paraboličnog ogledala i možda još sočiva
odbijač, odbojnik, uređaj koji odbija talase (zvučne, svetlosne, radio, npr. na anteni), mada i u stranim jezicima često prvo znači izvor usmerenog svetla.
apartman
Luksuznija i veća hotelska soba sa koječim, ili komplet opremljen stan za izdavanje na kraći rok
apartment, tj stan. S tim što u nemačkom i kod nas ima to pomereno značenje.
sufler
šaptač
souffleur (fr) - duvač (muzičar, takođe duvač stakla); ventilator