Ođutros ođednom pođebavanje

>>Dugo smo imali pisaće mašine gde je falila još jedna polugica pa se onda žrtvovalo jedno slovo, po pravilu slovo đ. Uputstvo je glasilo da može da se kuca dj kad se nema đ. Posle se ograničenje zaboravilo, pa se uvrežilo mišljenje da uvek može da se stavi dj umesto đ, i da su jako retke reči gde ovo može da pravi problem, jer se baš i pišu i izgovaraju sa dj, i svaki skript koji dj automatski pretvara u đ može slobodno da se pusti, jer takvih reči ima ukupno trinaest... međutim nakupilo se još. Ovde nije ušla dijalekatska razlika između izgovora sa dj i đ, jer bi onda spisak bio prevelik. Par djeca/đeca je samo jedan među hiljadama. Ovde su samo slučajevi koji ispadnu pogrešni nezavisno od dijalekta.

osveženo dne 22-II-2019 20:05:07

dosta, ajmo nazad

Reč sa dj i sa đ umesto dj
adjungovana matrica ađungovana matrica  
Daladje Dalađe  
Depardje Deparđe  
Djedone Đedone  
Gudjir Guđir  
nadjačati nađačati
nadjebač nađebač  
nadjebati nađebati
nadjebavanje nađebavanje
nadjednuti nađednuti
nadjedriti nađedriti
nadjesti nađesti  
nadjoguniti nađoguniti  
nadjunačiti nađunačiti
nadjurišati nađurišati  
nenadjebiv nenađebiv
odjadovati ođadovati
odjahati ođahati
odjaukati ođaukati
odjava ođava
odjaviti ođaviti
odjebati ođebati
odjebenica ođebenica  
odjecati ođecati
odječati ođečati  
odjedanput ođedanput
odjedared ođedared
odjednom ođednom
odjedriti ođedriti
odjek ođek
odjekivati ođekivati
odjeknuti ođeknuti
odjesti ođesti
odjezditi ođezditi
odježiti se ođežiti se  
odjodlovati ođodlovati  
odjuriti ođuriti
odjutriti ođutriti
odjutros ođutros
odjužiti ođužiti
podjablanički pođablanički
podjarati pođarati
podjariti pođariti
podjarmiti pođarmiti
podjebavati pođebavati
podjednako pođednako
podjelički pođelički
podjezični pođezični
predjelo pređelo
predjesenski pređesenski  
predjezični pređezični
predjovanjski pređovanjski
predjugoslovenski pređugoslovenski  
predjutarnji pređutarnji
vindjakna vinđakna (u nekim krajevima se baš i kaže vinđaka)