Ođutros ođednom pođebavanje

>>Dugo smo imali pisaće mašine gde je falila još jedna polugica pa se onda žrtvovalo jedno slovo, po pravilu slovo đ. Uputstvo je glasilo da može da se kuca dj kad se nema đ. Posle se ograničenje zaboravilo, pa se uvrežilo mišljenje da uvek može da se stavi dj umesto đ, i da su jako retke reči gde ovo može da pravi problem, jer se baš i pišu i izgovaraju sa dj, i svaki skript koji dj automatski pretvara u đ može slobodno da se pusti, jer takvih reči ima ukupno trinaest... E pa neće biti. Ima više od trinaest. Vidi dole. I još se ovde ne računa dijalekatska razlika između izgovora sa dj i đ, jer bi onda spisak bio prevelik. Par djeca/đeca je samo jedan među hiljadama. Ovde su samo slučajevi koji ispadnu pogrešni nezavisno od dijalekta.

osveženo dne 22-II-2019 20:05:07

dosta, ajmo nazad

Reč sa dj
i sa đ umesto dj
adjungovana matrica
ađungovana matrica
Daladje
Dalađe
Depardje
Deparđe
Djedone
Đedone
Gudjir
Guđir
nadjačati
nađačati
nadjebač
nađebač
nadjebati
nađebati
nadjebavanje
nađebavanje
nadjednuti
nađednuti
nadjedriti
nađedriti
nadjesti
nađesti
nadjoguniti
nađoguniti
nadjunačiti
nađunačiti
nadjurišati
nađurišati
nenadjebiv
nenađebiv
odjadovati
ođadovati
odjahati
ođahati
odjaukati
ođaukati
odjava
ođava
odjaviti
ođaviti
odjebati
ođebati
odjebenica
ođebenica
odjecati
ođecati
odječati
ođečati
odjedanput
ođedanput
odjedared
ođedared
odjednom
ođednom
odjedriti
ođedriti
odjek
ođek
odjekivati
ođekivati
odjeknuti
ođeknuti
odjesti
ođesti
odjezditi
ođezditi
odježiti se
ođežiti se
odjodlovati
ođodlovati
odjuriti
ođuriti
odjutriti
ođutriti
odjutros
ođutros
odjužiti
ođužiti
podjablanički
pođablanički
podjarati
pođarati
podjariti
pođariti
podjarmiti
pođarmiti
podjebavati
pođebavati
podjednako
pođednako
podjelički
pođelički
podjezični
pođezični
predjelo
pređelo
predjesenski
pređesenski
predjezični
pređezični
predjovanjski
pređovanjski
predjugoslovenski
pređugoslovenski
predjutarnji
pređutarnji
vindjakna
vinđakna (u nekim krajevima se baš i kaže vinđaka)