engleski - D

osveženo dne 7-X-2005 16:26:01 16:26:01
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
David Moog dejvid moug dejvid mug