engleski - H

osveženo dne 11-II-2012 13:58:02 13:58:02
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
Haiti hejti haiti
Hebrew hibru hebrejski
Hyundai handej hjundai