engleski - L

osveženo dne 13-X-2005 15:26:32 15:26:32
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
Linkoln linkn, linkin linkoln
Los Angeles los ejndželes los anđeles (ili, skroz pogrešno, anđelos)