engleski - U

osveženo dne 7-X-2005 16:26:01 16:26:01
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
Utah juta (sa dubokim A) svakojako