francuski - L

osveženo dne 11-VII-2017 10:13:21
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
Lacroix lakroj lakroa
Lagrange legrejndž lagranž
Laplace laplas, laplejs laplas