francuski - S

osveženo dne 3-I-2011 23:51:26 23:51:26
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
Sarah Bernhardt sera bernhart sara bernar
satin setin saten
sujet sjužet, sjudžet siže (jer smo mi uzeli pravo iz francuskog, a oni preko ruskog)