francuski - S

osveženo dne 26-VII-2017 11:20:37
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
Sarah Bernhardt sera bernhart sara bernar
satin setin saten
silage silidž silaža
sujet sjužet, sjudžet siže (jer smo mi uzeli pravo iz francuskog, a oni preko ruskog)