francuski - T

osveženo dne 22-VI-2011 16:34:16 16:34:16
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
turquoise terkojz tirkiz
Tussaud, madame medm tuso madam tiso