geografija - H

osveženo dne 5-VI-2017 12:37:56
Original oni pišu oni izgovaraju kod nas se zove
Hajastan Armenia arminia jermenija
Hrvatska Croatia krouejša hrvatska