geografija - L

osveženo dne 5-I-2007 20:54:20 20:54:20
Original oni pišu oni izgovaraju kod nas se zove
Lebanon Lebanon lebanon liban