geografija - V

osveženo dne 1-VIII-2009 16:04:39 16:04:39
Original oni pišu oni izgovaraju kod nas se zove
Venezia Venice venis mleci (venecija)
Vltava Moldau moldo vltava