Kako se to čita - Z

osveženo dne 6-X-2017 13:14:41
slovna grupa se čita naprimer
z z zombie, crazy
c chizofrenia
zh ž Zhivago, muzhik
zh Alzheimer, benzhydrol
zie zi crazies
zie lazier
že Frazier
zz z pizzazz, dazzle, drizzle
c pizza