Imena koja znače - D

osveženo dne 14-IV-2011 22:55:44 22:55:44
Ime na engleskom znači
Dalija Dahlia  
Dan Day
Danica Venus (the star, not the goddess)  
Dara Tare *  
Despot Despot  
Dina Dune
Divna Beautiful
Dobra Good (adj. fem.)  
Dobrica A good natured person  
Dobrota Goodness  
Draga Dear (fem.)
Draga Dear (fem. adj.) *  
Dragan Sweetheart (male)
Dragana Sweetheart (female)
Dragoljub Nasturtium  
Dren Cornel
Dunja Quince
Dušica Little soul