Imena koja znače - E

osveženo dne 12-IX-2010 16:39:55 16:39:55
Ime na engleskom znači
Emir Emir