Imena koja znače - K

osveženo dne 22-X-2010 00:40:35 00:40:35
Ime na engleskom znači
Kiša Rain  
Kosa Hair, slope, scythe * (yes, four different accents, and the name differs from all three common names)  
Krsta Loin *  
Kruna Crown