Ma sve to zvuči isto

osveženo 4-II-2023 11:25:16
dosta, ajmo nazad

Ma sve to zvuči isto

4-II-2023 11:20:43

Englezi za Francuze kažu da pišu rostbif a čitaju biftek. Za engleski jezik se može reći da može da se piše na nekoliko načina a da se opet čita isto.

A da li i znači isto? Najčešće ne. Piše se različito, značenje je različito, samo se isto izgovara.