Ma sve to zvuči isto - Č

osveženo dne 16-X-2017 10:36:01
izgovara se piše se znači
čard chard blitva
charred nagoreo
čejst chaste čedan
chased jurio, juren
ček check proveriti, ček
czech Čeh, češki
či:p cheap jeftin
cheep cvrkut
čili chilly prohladno
chili papričica
Chile Čile
ču:z choose izabrati
chews žvaće