Ma sve to zvuči isto - I

osveženo dne 23-V-2018 07:39:09
izgovara se piše se znači
i:ri eerie sablasan
eary ušat
i:v eve veče uoči
Eve Eva
eave streja (uvek je u množini, eaves)
i:vz eaves streha
eves večeri uoči
ian Ian Ian, Jan (ime)
eon eon
in in u
inn hotel, konak
insajt incite podbosti, podstaći
insight uvid, pronicljivost
insens incense miomiris
in sense u smislu
its its od tog, njegovo (srednji rod)
it's to je