Ma sve to zvuči isto - J

osveženo dne 6-IV-2008 15:35:54 15:35:54
izgovara se piše se znači
jor your tvoj
you're ti si, vi ste
yore davnina
jouk yoke jaram
yolk žumance
ju: you ti, vi
ewe ovca
yew tisa (drvo)
U slovo u
ju:l yule badnjidan
you'll ti ćeš, vi ćete
ju:z use koristiti, imati naviku
ewes ovce
yews tise
youse vi (oblik množine od "ti" u južnim krajevima SAD)