italijanski

Šta je ovo?
Italijanskih reči u (američkom) engleskom nema mnogo, ali zato ih složno izgovaraju tako da ih rođena mati ne pozna.Naprimer, ch se u italijanskom izgovara k, al' jok, ni da čuju. Isto i za z, koje se izgovara c - nikad, osim kad stiže pica. A onda i sve ostalo.
19-I-2013 - 9-X-2023 idi kući  
Original
oni izgovaraju
mi izgovaramo
Venezia
venis
mleci
Mancini
mensini
mancini, što je bez veze - ako je italijanski, treba mančini, ako je američki, mensini
abagnale
ebagnejl
abanjale
Iaccoca
ajakoka
jakoka
petrarca
pitrark (jer pišu Petrarch)
petrarka
Schiavo
šajvou
skjavo
calzone
kelzouni, kelzounej
kalcone
Scalzi
skelzi
skalci
morricone
morikouni
morikone
Enzo
enzo
enco
barcarola
barkeroul
barkarola
Ruggero
ragero
ruđero
grande
grondej
grande