... kao ... (kažu u mom kraju)

osveženo 22-XI-2020 22:50:40
dosta, ajmo nazad

... kao ... (kažu u mom kraju)

22-XI-2020 22:47:23

Svaki jezik ima svoja omiljena poređenja, neka slikovita, neka toliko stara da se više niko ne seća zašto se tako kaže. Zato ovde nema nikakvog uvoda, sve je odmah jasno.

Skupljamo poređenja.