... kao ... (kažu u mom kraju)

osveženo 21-I-2020 12:45:01
dosta, ajmo nazad

... kao ... (kažu u mom kraju)

21-I-2020 12:44:45

Svaki jezik ima svoja omiljena poređenja, neka slikovita, neka toliko stara da se više niko ne seća zašto se tako kaže. Zato ovde nema nikakvog uvoda, sve je odmah jasno.

Skupljamo poređenja.