... kao ... (kažu u mom kraju)

osveženo 25-IX-2020 20:00:00
dosta, ajmo nazad

... kao ... (kažu u mom kraju)

25-IX-2020 19:59:54

Svaki jezik ima svoja omiljena poređenja, neka slikovita, neka toliko stara da se više niko ne seća zašto se tako kaže. Zato ovde nema nikakvog uvoda, sve je odmah jasno.

Skupljamo poređenja.