... kao ... (kažu u mom kraju)

osveženo 12-V-2020 15:34:44
dosta, ajmo nazad

... kao ... (kažu u mom kraju)

12-V-2020 15:34:08

Svaki jezik ima svoja omiljena poređenja, neka slikovita, neka toliko stara da se više niko ne seća zašto se tako kaže. Zato ovde nema nikakvog uvoda, sve je odmah jasno.

Skupljamo poređenja.