... kao ... (kažu u mom kraju)

osveženo 27-VII-2020 14:48:40
dosta, ajmo nazad

... kao ... (kažu u mom kraju)

27-VII-2020 14:48:31

Svaki jezik ima svoja omiljena poređenja, neka slikovita, neka toliko stara da se više niko ne seća zašto se tako kaže. Zato ovde nema nikakvog uvoda, sve je odmah jasno.

Skupljamo poređenja.