... kao ... (kažu u mom kraju) - B

osveženo dne 19-I-2019 23:39:54
ovo je kao ovo  
beo ko kreč  
čaršav  
ćurka  
bistar ko boza  
Begej (kažu u Zrenjaninu)  
bitan ko peti točak  
skrol lok  
bled ko, beo ko krpa  
kreč  
podgrejan meit (leš)  
blene ko tele u šarena vrata  
da igra mečka  
boji ga se ko đavo od krsta  
vrana od skeledžije  
bradavice ko kleme od akumulatora  
briga ga ko za lanjski sneg  
za Alajbegovu slamu  
brz ko munja  
zmija  
bolestan puž  
kelner  
metak  
buni se ko Grk u apsu