... kao ... (kažu u mom kraju) - C

osveženo dne 12-IV-2016 19:24:48
ovo je kao ovo  
cepa se ko šifonske gaće  
flis papir  
drvo  
cipela mu ko dečija škrinja  
dečiji grob  
kutija za violinu  
čamac  
crn zift za koji ama niko više ne zna šta je i čemu je služio
imalin  
Arapin ostalo iz epske poezije, gde je "crni" bilo stalni atribut uz "Arapine"; ko zna, možda su Turci imali nešto robova iz Nubije. Sirotinji raji nije imao ko da objasni razliku.