... kao ... (kažu u mom kraju) - Č

osveženo dne 4-IX-2017 20:21:49
čakšire ti kratke ko
da si stajao u lavoru kad su ti uzimali meru
časti ga ko
Bugarina
(tj psuje ga)
čeka ko
ozebo sunce
"ozeblo sunce" ne postoji, čak ni u poslovicama, to ste čuli od nekog gluvaća
čuva ga ko
bostan
zenicu oka svoga
malo vode na dlanu