... kao ... (kažu u mom kraju) - H

osveženo dne 3-VII-2017 20:01:20
ovo je kao ovo  
hladno ko veštičja sisa  
u štenari  
taštin pogled  
u Sibiru  
hoda ko da je bure jahao  
kauboj dakle raskrečeno
usran golub  
hvata se ko muva na lepak  
mače za zavesu