... kao ... (kažu u mom kraju) - K

osveženo dne 16-IV-2018 20:27:40
ovo je kao ovo  
kao da govorim zidu  
kamenu za kupus  
kec ko kuća tako velik
vrata tako velik
iz pičke tj tako brzo i iznenada; primenjivo i na druge iznenadne i nagle pojave
kenja ko grlica  
trudna foka  
kengur udovac  
kamila  
odred foka  
kipi ko pasulj na trojci  
komarci ko rode taki veliki
magarci jer se rimuje
kosa ko metla  
koštalo svetog Petra kajgana  
za dž  
đavo ipo  
kratke nogavice ko da je stajao u lavoru kad su mu uzimali meru  
krije ko zmija noge  
kuća ko kutija  
kurat ko budala