... kao ... (kažu u mom kraju) - L

osveženo dne 2-X-2017 23:34:05
ovo je kao ovo  
ladno ko teleća njuška  
taštin osmeh  
veštičja sisa  
u štenari  
na A(nta)rktiku  
testiče  
špricer  
u Sibiru  
laže ko skot  
pas  
navijen  
leglo ko dupe na nošu  
kec na jedanaest  
budali šamar  
naručeno  
lep ko svinja  
slika  
slika, a na sliki Mika  
slika, a na sliki Mika, a Mika ko dupe  
upisan  
račun za struju  
lepi se ko muva na govno  
lije ko iz kabla  
liže (sladoled) ko jare zapišan kočić  
lud ko struja  
zvono  
kurac  
panj  
kupus  
biber  
lukav ko lisica  
kilo luka  
lupa ko otvoren prozor  
maksim po diviziji  
pica po samaru