... kao ... (kažu u mom kraju) - LJ

osveženo dne 1-II-2017 14:27:23
ovo je kao ovo  
ljuto da se uši ispravljaju  
para ide na uši  
tri dana ne smeš da sereš