... kao ... (kažu u mom kraju) - M

osveženo dne 13-XI-2017 00:57:19
ovo je kao ovo  
mari za to ko za lanjski sneg  
mek ko dekin  
lebac  
duša ovo se kaže za lebac
meša ko siroče kačamak  
miran ko bubica  
rezervni točak  
miriše ko spaljeni šećeraš  
apoteka cela  
mlad ko rosa u podne  
leba u pet  
mršav ko trska  
pritka  
prakljača  
mrtav ko Dilindžer  
ptica dodo  
muči se ko siroče