... kao ... (kažu u mom kraju) - V

osveženo dne 5-X-2016 20:58:34
ovo je kao ovo  
velik ko kuća  
vrata  
vozi ko da vozi krompire na šta vozač odgovara sa "a što ti sediš kao krompir"
vrišti ko Damjanov zelenko  
da ga kolju  
da ga deru  
vruće ko u rerni  
vuče se ko tanka creva  
gladan kad sere