latinski, grčki, medicinski

9-XII-2022 11:03:36

Niko više ne izgovara latinski i starogrčki onako kako se govorilo dok su to bili živi jezici. Bilo bi zgodno da se bar medicinski i naučni izrazi izgovaraju svuda isto - latinski je nekad bio naučni esperanto - ali se tu ispreči fonetski alat engleskog, i tvrdo uvo.

Neke od reči sa ovog spiska nisam nikako uspevao da prepoznam dok ih nisam video i čuo istovremeno, hvala titlovima. Ko pogodi ko je to Juridajsi, svaka čast.