latinski, grčki, medicinski - D

osveženo dne 7-I-2017 20:54:50
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
Daedalus dejdalas dedal
daemon diman, dimn demon
delphi delfaj delfi
diabetes dajabitis dijabetes
diaphragm dajafrem dijafragma
dinosaur dajnasor dinosaurus
diocese dajoses dijeceza
dionisian dajonižan dionisijski
dynosaurus dajnasor dinosaurus