latinski, grčki, medicinski - L

osveženo dne 30-V-2016 12:06:49 12:06:49
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
laureate loriat laureat
Leonidas lionajdas leonida
Livius livi (pišu Livy) livije
loci lokaj loci
Lucius lušes lucije
luxurious lakšurios luksuzan