latinski, grčki, medicinski - L

osveženo dne 30-V-2016 12:06:49
Original
oni izgovaraju
mi izgovaramo
laureate
loriat
laureat
Leonidas
lionajdas
leonida
Livius
livi (pišu Livy)
livije
loci
lokaj
loci
Lucius
lušes
lucije
luxurious
lakšurios
luksuzan