latinski, grčki, medicinski - N

osveženo dne 2-IX-2010 09:57:42 09:57:42
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
nausea noža nauzea, mučnina
Nero nirou neron
nuclei nukliaj jezgra, nukleusi