latinski, grčki, medicinski - O

osveženo dne 12-X-2017 16:07:46
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
obscene obsin opscen
ocean oušn okean
oocyte usajt oocit
orestes ourestiz orest
orion ourajon orion