latinski, grčki, medicinski - U

osveženo dne 24-VIII-2011 17:31:45 17:31:45
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
Ulysses julisis uliks, odisej