latinski, grčki, medicinski - V

osveženo dne 28-V-2018 17:47:25
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
veni, vidi, vici vini, vidi, vajsi veni, vidi, vici
Venus vinas venera
veto vidou, vitou veto
via vaja via
video vidiou video