nemački - J

osveženo dne 29-VII-2006 14:43:08
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
Jung jang jung