nemački - W

osveženo dne 18-XI-2007 17:23:16
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
Wagner, Richard vagner, rikard vagner, rihard