Nestali glagoli - B

osveženo dne 11-X-2014 18:23:03 18:23:03
glagol trag
bojažiti (se) bojažljiv je ko može da se bojaži  
bunovati "probudih se bunovan"  
busati se u bilo šta osim prsa, da vidim primer