Nestali glagoli - Č

osveženo dne 3-III-2017 11:22:12
glagol trag
čestati od čega imamo učestati... a moglo bi se i raščestati, iščestati, ihaj.  
čičkati više puta, dok se ne načička  
čileti dok ne iščili  
čmati mora da postoji, jer ima prošlo vreme: učmala varošica.