Nestali glagoli - G

osveženo dne 5-VI-2013 22:07:06 22:07:06
glagol trag
galiti od razgaliti; ovaj je možda nekad i postojao  
grnuti od ogrnuti, zagrnuti