Nestali glagoli - J

osveženo dne 14-I-2018 12:33:18
glagol trag
japati trpni pridev: japan  
japuriti nekoliko puta, dok se ne zajapuri  
jatagati nesvršeni glagolski pridev trpni: jatagan