Nestali glagoli - M

osveženo dne 11-X-2014 18:24:54 18:24:54
glagol trag
meridijati trpni pridev "meridijan"  
mežurati se svršeni oblik smežurati se  
moljčaviti od umoljčavljen  
mrskati pa onda bude smrskano, razmrskano...